motto

Historia klubu

Początki

szachownica_lipusz Początki szachów w Lipuszu sięgają czasów pierwszej połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Inicjatorem życia szachowego w gminie Lipusz był Kazimierz Bekisz, jeden z czołowych zawodników ówczesnego LZS Puck. Od czasu osiedlenia się w Szklanej Hucie i późniejszej przeprowadzce do Lipusza pan Kazimierz zajmował się działalnością na rzecz promocji i rozwoju gry w szachy w naszej gminie. Dzięki sportowej pasji i zaangażowaniu udało mu się skutecznie zaszczepić królewską grę w naszej miejscowości. W porozumieniu z panem Stefanem Chwarszczyńskim ówczesnym kierownikiem Klubu Rolnika (obecnie GOKSiR) w Lipuszu zorganizowano pierwsze zawody szachowe. Początkowo w przeciągu 1 roku kalendarzowego organizowano 2 turnieje szachowe dla dorosłych i jeden turniej szachowy dla dzieci. Seniorzy spotykali się w ramach współzawodnictwa sportowego podczas Turnieju Szachowego o tytuł Mistrza Gminy Lipusz oraz Turnieju Szachowego o Złotą Wieżę. Dzieci rywalizowały ze sobą podczas ferii zimowych w Turnieju Szachowym o tytuł Mistrza Gminy Młodzików. Na organizowane w tamtym czasie zawody przychodziło około 20 miejscowych szachistów. Od sezonu 1990/1991 w Lipuszu odbywają się cykliczne rozgrywki szachowe pod nazwą Grand Prix Lipusza. W późniejszym czasie zyskaliśmy przychylność władz Powiatu Kościerskiego w dofinansowaniu w/w imprezy w związku z czym zmieniła się ranga turnieju i od sezonu 1998/1999 rozgrywki szachowe noszą nazwę Grand Prix Powiatu Kościerskiego.


Obecnie

Aktualnie promowaniem jak również organizowaniem życia szachowego w Lipuszu zajmuje się Zdzisław Pelowski. W roku 1999 z inicjatywy czołowych szachistów biorących udział w lipuskich turniejach szachowych powołano do życia Uczniowski Klub Sportowy "Wda" w Lipuszu. Z chwilą rejestracji staliśmy się członkami Pomorskiego i Polskiego Związku Szachowego. Posiadamy licencję klubową Polskiego Związku Szachowego. Można śmiało powiedzieć, że Lipusz na chwilę obecną jest centrum szachowym Powiatu Kościerskiego. Nasz klub zrzesza nie tylko czołowych szachistów z gminy Lipusz i zamieszkujących na terenie Powiatu Kościerskiego ale również zawodników z terenu województwa pomorskiego. Sekcja szachowa UKS "Wda" w Lipuszu liczy na dzień dzisiejszy 35 aktywnych zawodników. Obecnie prezesem klubu jest Zdzisław Pelowski a funkcję sekretarza pełni Bogdan Szyszka. Aktualnie w Lipuszu organizowane są następujące imprezy szachowe: kontynuacja cyklu 6 turniejów szachowych o Grand Prix Powiatu Kościerskiego, Mistrzostwa Powiatu Kościerskiego w szachach błyskawicznych, Jesienny Turniej szachowy oraz Turniej Szachowy o tytuł "Mistrza Gminy Młodzików", a także od 3 lat Turniej Szachowy o tytuł "Mistrza Zespołu Szkół w Lipuszu". Szachiści uczestniczą również w imprezach i turniejach szachowych organizowanych poza gminą Lipusz, gdzie odnoszą liczne sukcesy. Od roku szkolnego 2000/2001 przy Uczniowskim Klubie Sportowym "Wda" w Lipuszu odbywają się zajęcia szkoleniowe młodych szachistów w ramach zajęć szkółki szachowej, które prowadzi instruktor szachowy Zdzisław Pelowski z Lipusza. Współpracujemy z licznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami. Naszą współpracę opieramy na wsparciu w przeprowadzeniu zawodów i imprez szachowych oraz na udostępnieniu sprzętu szachowego. W latach 2001 - 2003 wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych "Integracja" - SONI w Kościerzynie zorganizowaliśmy oraz przeprowadziliśmy pięć symultan szachowych. W 2012r. na kościerskim rynku wspólnie z CKiS w Kościerzynie zorganizowaliśmy symultanę szachową z litewskim arcymistrzem Vidmantasem Malisauskasem.
© UKS Wda Lipusz 2009 - 2014 | Webmaster: z.pelowski